Giải pháp mới về quản lý các khoản phải thu

Ngân hàng Standard Chartered vừa công bố áp dụng giải pháp mới về quản lý các khoản phải thu để giúp khách hàng quản lý hiệu quả dòng tiền trong vốn lưu động. Công cụ hiện đại này sẽ giúp tăng cường đối chiếu kiểm tra quá trình thu tiền bán hàng bằng cách cập nhật thường xuyên tình hình công nợ khách hàng nhờ đó giảm công sức quản lý các khoản phải thu. Công cụ này bao gồm chức năng theo dõi cả quá trình thanh toán thật của khách hàng, từ đó giúp doanh nghiệp có thể quản lý và dự báo dòng vốn tốt hơn.

Nhận xét về giải pháp này, ông Nirukt Sapru, Tổng Giám đốc Standard Chartered Việt Nam, phát biểu: Với lời hứa thương hiệu Here For Good vì khách hàng và thị trường, Standard Chartered luôn đưa ra các giải pháp và sản phẩm ngân hàng nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của khách hàng, phù hợp với tính năng động của môi trường kinh doanh Việt Nam. Thông qua công cụ này, chúng tôi sẽ giải quyết một vấn đề lớn trong quản lý các khoản phải thu trong tài khoản doanh nghiệp, một vấn đề mà các ngân hàng lâu nay phải nỗ lực để giải quyết. Công cụ quản lý các khoản phải thu hiện đại này đã bổ sung vào nhóm các giải pháp về thu tiền của Standard Chartered, giúp khách hàng thu tiền mặt, chuyển tiền, thẻ và tiền di động thông qua giao diện ngân hàng điện tử duy nhất: Straight2Bank.

Sang Việt Nam giới thiệu công cụ này, ông Manish Chopra, Giám đốc Điều hành Nhóm sản phẩm tiền mặt toàn cầu của Standard Chartered, chia sẻ: Standard Chartered xem xét quản lý các khoản phải thu trong cả hệ thống của mình, và không ngừng tạo ra những cái mới để giải quyết những thách thức mà khách hàng phải đối mặt. Quản lý các khoản phải thu tốt chính là cơ hội gia tăng vốn lưu động và công cụ mới của chúng tôi giúp nắm bắt cơ hội này, đồng thời nâng cao khả năng quản lý vốn lưu động của khách hàng... Giải pháp mới này được giới thiệu tại hơn 30 thị trường ở châu Á, châu Phi và Trung Đông.

PHÚ QUỐC

Tin cùng chuyên mục