Đông Nhi siết cổ Nguyên Khang tại hậu trường The Remix - Hòa âm ánh sáng

Đêm live show thứ 5 của The Remix - Hòa âm ánh sáng cũng ghi nhận không khí vui tươi đầu năm mới trong hậu trường, khi các nghệ sĩ đùa giỡn thoải mái và Đông Nhi - Nguyên Khang là một trong những đôi tinh nghịch nhất.

Đêm thi rơi đúng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 nên Nguyên Khang “tình nguyện” để Đông Nhi… siết cổ.

Khắc Thi

Các tin, bài viết khác