Chi bộ Công ty CP Thể thao Bóng đá Bình Dương: Kết nạp đảng viên mới

Thực hiện nghị quyết của Chi bộ Công ty cổ phần Thể thao Bóng đá Bình Dương (đơn vị quản lý điều hành CLB Bóng đá Becamex Bình Dương) và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Bình Dương về công tác phát triển Đảng, sáng 12-4, tại Văn phòng Công ty cổ phần Thể thao Bóng đá Bình Dương, Chi bộ Công ty cổ phần Thể thao Bóng đá Bình Dương đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho chủ tịch HĐQT công ty Nguyễn Thế Huân.

Thực hiện nghị quyết của Chi bộ Công ty cổ phần Thể thao Bóng đá Bình Dương (đơn vị quản lý điều hành CLB Bóng đá Becamex Bình Dương) và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Bình Dương về công tác phát triển Đảng, sáng 12-4, tại Văn phòng Công ty cổ phần Thể thao Bóng đá Bình Dương, Chi bộ Công ty cổ phần Thể thao Bóng đá Bình Dương đã tổ chức lễ kết nạp Đảng cho chủ tịch HĐQT công ty Nguyễn Thế Huân.

Ông Nguyễn Thế Huân (thứ 2 từ trái sang), sinh năm 1988, Thạc sỹ Kinh tế, từng có thời gian dài làm phó tổng giám đốc công ty trước khi đảm nhận vai trò chủ tịch HĐQT công ty từ đầu mùa bóng 2016.

Hoàng Giang

Tin cùng chuyên mục