Ảnh đẹp thể thao

Ảnh đẹp thể thao
Các cua rơ đeo bám qua cánh đồng hướng dương ở chặng thứ 5 của Tour de France ngày 5-7-2012.

Các cua rơ đeo bám qua cánh đồng hướng dương ở chặng thứ 5 của Tour de France ngày 5-7-2012.

Tin cùng chuyên mục